Cultzite-tvist löst i godo

Tvisten mellan länsstyrelsen och föreningen Cultzite är löst. Parterna har beslutat att återkalla sina krav i rättstvisten.
Cultzite hade stämt länsstyrelsen på nära en miljon kronor i skadestånd på grund av som de ansåg avtalsbrott. Cultzite drev ett projekt med en multimediabuss dit arbetsförmedlingen skulle hänvisa arbetslösa för datorutbildning. Men Cultzite fick inte tillräckligt med arbetslösa och föreningen ansåg att arbetsförmedlingen och länsstyrelsen genom det orsakat Cultzite stora förluster. Arbetsförmedlingen hävdade å sin sida att Cultzite inte uppfyllt sina åtaganden.