Ökade krav på kommunpolitiker

Regeringen överväger att knyta det så kallade balanskravet till mandatperioden för att politikerna lättare ska kunna ställas till svars för hur de har hanterat kommunernas ekonomi.
Bakgrunden till regeringens tankegångar är att det i dag är många kommuner som inte lever upp till balanskravet. Balanskravet innebär att kommunerna måste ha minst lika stora inkomster som utgifter. En av de kommuner som medvetet bryter mot lagen om balanskravet är Kiruna. Skälet till det är att de inte anser sig ha något val.