Del av Citymail säljs till Norge

Norska Posten köper Citymails innehav i den svenska utdelningsverksamheten, Citymail Sweden, enligt ett pressmeddelande från Citymail.
Citymail Group äger 330 aktier eller 33 procent av Citymail Sweden. I ett första steg säljs 159 aktier för cirka 34 miljoner kronor, vilket väntas ge Citymail en reavinst på 18 miljoner kronor. I ett andra steg, 2006, säljs resterande 171 aktier. Priset baseras då på resultatet för Citymail Sweden 2005. Affären är villkorad av godkännande från konkurrensmyndigheterna. (TT)