Klimatförändringar enar forskare men media har tappat intresse

11 min

Extrem torka och översvämmningar leder inte längre till samma engagemang och debatt om människans påverkan på klimatet. Och det, trots att forskarna idag i stort sett är enade om att människan orsakat klimatförändringarna. Reportage Julia Lundberg.