Högsta Domstolen stoppar inte Nordkalk

Högsta domstolen avslår inhibitionsyrkandena mot Nordkalks tillstånd att bryta kalksten i Bunge.

Det innebär att högsta domstolen inte fryser det tillstånd som Nordkalk fått, utan att mark och miljööverdomstolens tillstånd att bryta kalksten gäller tills annan eventuell dom kommer.

Det är åtta yrkanden som man tagit ställning till och alla har fått avslag. Högsta domstolen motiverar inte beslutet.

Totalt har femton myndigheter och privatpersoner överklagat Mark-och Miljööverdomstolens beslut om tillstånd och åtta av dem hade också begärt inhibition.