Dyrt att rensa bort vass

Det är dyrt att gräva bort vass och och dy för att få bättre badmöjligheter, utan att först inhämta lov från miljödomstolen.
Det har en Karlstadsbo fått erfara sedan frågan prövats rättsligt. Enligt tingsrättens dom ska mannen betala 40 dagsböter á 100 kronor. Ett andra åtal mot mannen ogillades i tingsrätten med hänvisning till att åtgärderna inte försämrat livsvillkoren för djur- och växtarter. Det åtalet handlade om att mannen lagt upp sten och fyllt ut med muddermassor i strandkanten.