Uppsala län

Ambulansrutiner utreds av staten

1:16 min

En statlig utredning undersöker just nu om det får konsekvenser för medborgarna i bland annat Uppsala län att flera operatörer är inblandade när någon ringer 112.

I Uppsala län är tre aktörer inblandade när det behövs en ambulans, nämligen SOS, företaget Medhelp som dirigerar ambulanserna - och så själva ambulansorganisationen.

Den statliga utredningen ska bland annat titta på hur det fungerar med SOS Alarm och den privata aktören Medhelp, som sköter ambulansdirigeringen i bland annat Uppsala län.

– Det finns skäl att se över den nuvarande organisationsformen, avtalsformerna och ägarförhållandena för samhällets alarmeringstjänst. De har inte genomgripande prövats sedan SOS Alarm AB bildades 1973 och det är ju rätt länge sedan, säger regeringens utredare Marie Hafström.

Utredningen ska också beskriva konskvenser av att flera operatörer tillhandahåller tjänster för utalarmering av resurser för hjälpinsatser, det vill säga att privata operatören Medhelp sedan i höstas sköter vårdsamtal och ambulansdirigering i fyra landsting: Västmanland, Uppsala, Sörmland och Gotland

– Innebär det konsekvenser i form av någonting, fördröjning? Får det konsekvenser för medborgarna, alltså varje enskilds rätt till att få kontakt med samhällets hjälporgan i en nödsituation.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har idag tillsynsansvaret för SOS Alarm, men inte för privata aktören Medhelp:

– Det är möjligt att det finns brister där. Det är mitt uppdrag att titta på om det behövs regler och i sådant fall vilka regler, säger Marie Hafström.

Utredningen ska också se till ett EU-perspektiv, nya regler om offentlig upphandling och statsstöd innebär att nuvarande avtal med SOS Alarm inte längre är självklart.

– Jag bör utreda om den nuvarande organisationen för alarmeringstjänsten är förenlig med dessa regler. Alltså det förhållandet att vi har ett offentligt ägt bolag, som enligt ett avtal som är slutet med staten och Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet, om det är förenligt med bland annat upphandlingsreglerna, säger Marie Hafström som på regeringens uppdrag håller i en översyn av samhällets alarmeringstjänst.

Monica Elfström, P4 Västmanland