Halland

Bättre lantbruk med bin

2:14 min

Jordbruket borde dra större nytta av bin för att få bättre skördar, det menar Hushållningssällskapet Halland. På anläggningen i Lilla Böslid ska man nu starta ett centrum för biodlare.

Bakom satsningen står biodlaren Lars Martinsson och miljörådgivaren Sara Bergström Nilsson. Tanken är att hjälpa till att utveckla branschen mot nya nischer.

– Biodlare och lantbrukare ska kunna mötas så att vi kan få ut fler bisamhällen ute i lantbruket så att det här kan gynna jordbruksproduktionen. Det finns undersökningar som visar att effektiv pollinering av till exempel raps kan ge upp till 20-25 procents skördeökning och det är ju jätteintressant nu när rapspriset är så pass högt. Även i andra grödor, till exempel i rödklöverodlingarna är det väldigt intressant att ha pollinering, Sara Bergström Nilsson.

– För att överleva som lantbrukare måste man öka sina arealer och där finns inte tillräckligt med bin för att täcka upp det behovet, säger Lars Martinsson.

Förhoppningen är att centret ska samla biodlare från Halland och angränsande regioner och satsningen känns extra relevant sedan länsstyrelsens kompetens inom biodling flyttade till Uddevalla.

En viktig uppgift för centret blir alltså att utveckla samarbetet mellan biodlare och lantbrukare. Tanken är också att hålla olika typer av kurser, både grundläggande och mer avancerade, till exempel om bins sjukdomar. Man vill också sporra biodlare att satsa på fler produkter, allt från olika typer av honung till vaxljus, tvålar och pollen till hälsokostprodukter. En satsning som redan är igång är bisafari, för att väcka allmänhetens intresse. Hushållningssällskapet är en bra plats för ett bicenter, menar initiativtagarna.

– Här finns också möjlighet att ha försök, testa olika produkter och utvärdera både pollinering och redskap, säger Sara Bergström Nilsson.

– Hushållningssällskapet är starkt förknippat med mat och det kan ge ett mervärde för oss, att vi på ett bättre sätt kan marknadsföra våra produkter. Det kommer att gynna både Hushållningssällskapet och biodlarna, säger Kars Martinsson.

– Det här ligger i linje med Sverige det nya matlandet, att vi lyfter fram att olika honungar har olika smak, lindhonung har sin smak, ljunghonungen sin och rapsen smakar på sitt sätt. Vi vill höja kunskapsnivån om detta, säger Sara Bergström Nilsson.