Krav på medborgarkontor i Molkom

En tvärpolitiskt grupp med representanter från tre borgerliga partier och socialdemokraterna i Molkom kräver nu att Karlstad Kommun kommer till skott och öppnar ett medborgarkontor i Molkom.
Frågan har varit uppe i fullmäktige, men återremitterades för vidare utredning, eftersom förvaltningarna inte vill utlokalisera sin verksamhet. Men Molkomsborna, vill enligt ett brev till kommunstyrelsen, inte ha någon myndighetsperson, utan en person som kan svara på frågor, lotsa rätt och hjälpa till.