Kritik mot försäkringskassorna

Arbetsmiljön på landets försäkringskassor måste förbättras. Det kräver Arbetsmiljöinspektionen som har granskat arbetsmiljön på flera försäkringskassor runt om i landet.
Framför allt kassorna i Malmö, Växjö, Linköping och Luleå kritiseras för hög arbetsbelastning och stress på grund av personalnedskärningar. I exempelvis Helsingborg hotas försäkringskassan av ett vite på 200 000 kronor om inte arbetsförhållandena förbättras.