Kompositfibrer tros ge cancer

Frågan är om kompositfibrer ger cancer eller hudirritation? Medan en expert hävdar att fibrer från kompositmaterial kan ge cancer i lungorna, hävdar en annan att det bara ger hudirritation. Några klara besked går inte att få från dom olika miljömyndigheterna.
Trots bristande besked från ansvariga myndigheter står det dock klart att skyddsutrustning måste användas av dom som kommer i närheten av kompositfibrer i luften. Materialet finns i bland annat flygplan, tåg, båtar och byggnader. Vid bränder eller olyckor kan det spridas vassa partiklar i luften som sedan kommer in i lungorna. Räddningstjänstens personal i bland annat Luleå har andningsmasker, men det har knappast ambulanspersonal eller poliser.