Hudiksvall

Unikt insektsfynd på Hornslandet

Ett sensationellt fynd av skalbaggen "jättepraktbaggen" i Ekopark Hornslandet utanför Hudiksvall slår just nu ner som en bomb bland Sveriges insektskännare, entomologerna. Den upp till 3 centimeter långa mycket sällsynta Jättepraktbaggen är klassad som en starkt hotad art och gick i fällan när Sveaskog gjorde insektsinventering i området.