Nu testas Marsbilens instrument

1:22 min

Marsbilen Curiosity är ett rullande laboratorum, men det är inte bara att köra iväg direkt efter landningen. Nu börjar en lång procedur att testa de tio instrumenten som ska användas för att utforska planetytan.

Ett instrument använder laser för att analysera sten och grus på avstånd, så att man kan avgöra vilka platser som är intressanta och vart man ska styra bilen. Det finns också en robotarm för att samla in prover som kan testas av de olika instrumenten inuti Marsbilen.

Varje test kommer att ge ny information. Inom några dagar, när kamerorna på bilens "huvud" kommer igång, alltså på masten som sticker upp ovanför fordonet, då kommer vi att få se färgbilder av marsbilens omgivning.

De första tre månaderna kommer ledningscentralen på jorden att vara bemannad dygnet runt. Och de följer Marsdygnet, som är 40 minuter längre än vårt dygn, så att personalens arbetsdagar förskjuts framåt hela tiden. Lite längre fram kommer Curiosity att kunna arbeta oberoende ett par dagar i sträck, och behöver inte övervakas hela tiden.

Sandra Siljeström som forskar om eventuellt liv utanför jorden berättar att kombinationen av instrumenten och den speciella landningsplatsen i en krater kommer att ge helt ny kunskap.

– Man ser flera olika geologiska lager, vilket gör att man kan göra en slags karta över den geologiska historian på Mars på ett helt annat sätt än man har kunnat göra nu då, säger Sandra Siljeström.