Ekonomer: "Gemensam bankunion kan rädda EU"

2:04 min

Samtidigt som eurokrisen förvärras för varje dag så uppmanar allt fler politiker och forskare att euroländerna behöver dela på skuldbördan och att en gemensam bankunion för EU-länderna måste komma på plats. Något som även Sverige skulle gynnas av, anser Erik Berglöf, chefsekonom för den europeiska utvecklingsbanken EBRD.

– Vi drabbas av de problem som euro-systemets banker har i dag och skulle eurosystemet kollapsa så skulle det drabba Sverige oerhört hårt, säger Erik Berglöf, chefsekonom för den europeiska utvecklingsbanken EBRD.

Solidaritet nu är positivt för alla i längden, enligt Erik Berglöf som tillsammans med femton andra nationalekonomer nyligen publicerat en rapport om hur EU ska räddas från en ekonomisk katastrof.

Enligt rapporten är en gemensam bankunion en av nycklarna för räddningen.

Allt mer tyder på att EU-skeppet nu styr mot en bankunion. Den senaste veckorna har bland annat Frankrikes centralbankschef, Internationella valutafonden, IMF, och Europeiska centralbanken, ECB, visat sig positiva till en bankunion, och i höst kommer EU-kommissionen med ett konkret förslag kring ett gemensamt banksystem.

Bankunionen, som Erik Berglöf med flera föreslår, skulle innebära dels ett gemensamt kontrollorgan och dels en insättningsgaranti som finansieras av samtliga EU-länder.

För det blir mycket mer effektivt att ha en centralt styrd insättningsgaranti än att varje land har sin egen bankbuffert, eftersom de flesta EU-banker i dag sträcker sig över fler länder än bara hemlandet.

Det senaste uttalandet från ECB-chefen Mario Drahgi om att euron är "oåterkallelig" är mycket viktigt för Europa menar Erik Berglöf.

– Kombinationen av vad han sa då och vad han (ECB-chefen) tidigare sagt om bankunionen är en ljustrimma i ett annars mycket stort mörker.

Men här i Sverige är både Moderaterna och Socialdemokraterna fortfarande tveksamma till en gemensam bankunion. Framförallt för att Sverige redan har en egen buffert-fond för sina banker och en väl fungerande finansinspektion.

Mats Persson som är professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet håller inte med om att ett gemensamt banksystem är det bästa för alla.

– Sverige behöver inte en bankunion, Sverige är en fungerande stat med en fungerande finansinspektion.

– Länder som sköter sig är emot en bankunion för de vill inte ge pengar till länder som inte sköter sig. Och länderna som inte sköter sig vill ha en bankunion för att få pengar av de skötsamma länderna. Internationella byråkrater, typ IMF eller EU-kommission vill naturligtvis ha nya internationella sammarbetsprojekt för att det skapar nya välavlönade jobb nere i Bryssel, säger Mats Persson.