Rester av gasutvinning kan orsaka jordbävningar

1:29 min

Utvinningen av naturgas i skifferlager har ökat dramatiskt i USA de senaste åren på grund av ny borrteknik. Men nu varnar amerikanska forskare att resterna efter gasutvinningen kan sätta igång jordbävningar i betydligt större utsträckning än tidigare känt.

– Ibland kan vätska nedpumpad i berggrunden orsaka en jordbävning. Alla orapporterade jordbävningar jag fann inträffade mindre än 3,5 km från borrhål, säger Cliff Frohlich, geofysiker.

Geofysikern Cliff Frohlich vid Texas universitet i Austin mätte under två år alla jordbävningar som inträffade i skifferlager i Dallasområdet och upptäckte 67 stycken orapporterade.

En tredjedel inträffade nära borrhål där stora mängder avloppsvatten från naturgasutvinningen pumpats ned i berggrunden.

Det är känt att nedpumpad vätska nära en förkastningsspricka kan sätta igång en jordbävning, men inte att det är så vanligt som den här nya studien publicerad i amerikanska vetenskapsakademins tidskrift visar.

Avloppsvattnet är rester från den nya metod som kallas fracking, att borra kilometerlånga hål i skifferlagren och sen spräcka berget med sand, vatten och en mängd kemikalier för att få naturgas där nere att sippra upp.

Restvattnet innehåller ofta flera cancerframkallande ämnen som bensen och måste lagras långt från grundvattenkällor.

Den nya studien lär spä på debatten i USA där miljöorganisationer och vissa delstater anser att fracking är en riskabel teknik som måste omgärdas av hårdare regler än vad den gör i dag för att inte hota miljö och människors hälsa, medan industrin utlovar hundratusentals nya jobb och att USA kan bli självförsörjande på fossila bränslen.