Västerbottens län

Lag om tvångsvård av dementa långt borta

1:28 min

 Det finns ingen lag som reglerar tvångsvård för dementa - trots att en statlig utredning lämnade ett förslag på en sådan lag redan för sex år sedan.

– I praktiken står dementa helt rättslösa, säger Yngve Gustafsson, professor i geriatrik i Umeå.

– Det kan ju många gånger vara bekvämt för myndigheterna att ja, tackar de nej så behöver vi inte göra nåt.

Man får inte tvinga demenssjuka människor till vård i Sverige, men Yngve Gustafsson tror inte att det är något bra sätt att garantera deras integritet. Konsekvensen blir att många inte får den hjälp de behöver, och på till exempel boenden tar personalen ofta till tvångsåtgärder ändå, menar han.

– Idag så sköter kommunerna dessa tvångsåtgärder helt utan insyn av någon utifrån, och har alltså möjlighet att binda fast och låsa in demenssjuka människor utan någon möjlighet till kontroll.

Ärendet ligger på Socialdepartementet, men barn- och äldreminister Maria Larsson avböjer att lämna någon kommentar. När det finns ett regeringsförslag kommer saken i ett annat ljus, hälsar hon via sin pressekreterare.

Igår berättade Sonja Abrahamsson från Vilhelmina om sin mamma, som är dement men nästan inte får någon hjälp alls, eftersom hon själv inte anser att hon är sjuk.

Redan 2006 pekade en statlig utredning på de här problemen och föreslog en lag som tillåter tvång i vissa fall. Men sex år senare har fortfarande inget hänt, och frågan är kontroversiell. Stina-Clara Hjulström, ordförande för Svenska demensförbundet, är emot en lag och tror att problemet går att lösa med mer och bättre utbildad personal i äldreomsorgen.

– Det är inte lätt att arbeta med demenssjuka, det är ett väldigt svårt arbete. Och här krävs alltså envishet och engagemang och lirka och locka, och det tar tid. Och det är väl det man inte har då utan man ger upp bara. Det är enkelt många gånger att göra det.