Slipper böter

Den fastighetsägare i Björkvik utanför Katrineholm som hotats med vite på 25 000 kronor, för att han vägrar städa sin tomt, slipper vite.
Istället har byggnadsnämnden nu begärt handräckning av kronofogden som ska se till att tomten rensas på fastighetsägarens bekostnad. På tomten finns bland annat flera bilar och ett stort upplag av bildäck och skrot. Grannar har klagat och byggnadsnämnden har upprepade gånger uppmanat fastighetsägaren att städa tomten och dessutom hotat med vite, utan resultat.