Posttraumatisk stress bland soldater studeras

2:07 min

Sedan år 2000 har sju svenska soldater som tjänstgjort i Afghanistan fått symptom som liknar posttraumatiskt stressyndrom, uppger Försvarsmakten. Men det kan vara fler än så, befarar forskare som just nu arbetar med en studie i frågan.

– För min del har det inneburit en överdriven vaksamhet. Jag kan inte gå ner i tunnelbanan, kliva på vagnen och åka någonstans, utan jag patrullerar hela perrongen tills tåget kommer. Då låter jag alla kliva på först sen går jag in. Jag går inte in där jag ska vara utan går genom hela vagnen, sedan går jag in i en metkrok och så vill jag hålla koll på alla personer, hela resan. Och det är jävligt påfrestande att hela tiden behöva göra det. Här i Sverige så finns inte det behovet, säger Patrik, som var soldat i Afghanistan.

Han var där 2009, men när han kom hem drabbades han av posttraumatiskt stressyndrom, eller PTSD som det förkortas. Det kan drabba människor som varit med om en situation som inneburit livsfara.

Försvarmakten har i dag ingen prognos över hur många soldater som kan komma att drabbas av PTSD. Sedan år 2002 har omkring 6 500 svenska soldater tjänstgjort i Afghanistan. Hittills känner Försvarmakten bara till sju fall där soldater kommit hem från Afghanistan med symptom som liknar posttraumatiskt stressyndrom.

Christer Westfahl som är vårdlärare och reservofficer på P7-regementet i Skåne tror att fler som kan lida av PTSD.

– Att det finns ett mörkertal, det tror jag säkerligen att det kan finnas, säger han.

2009 startade Christer Westfahl en studie där han har undersökt hemvändande soldaters psykiska hälsa. I den ingår soldater från två bataljoner som vid fem tillfällen har fått svara på enkäter.

Det är en av de första gångerna som svenska soldater ingår i en sådan studie. Men det danska försvaret har gjort liknande studier och kommit fram till att omkring fem procent – alltså 450 av de 9 000 soldater som tjänstgjort i Afghanistan – kommer att få posttraumatiskt stressyndrom.

Christer Westfahls studie ska presenteras vid årsskiftet. Då hoppas han att den kan hjälpa Försvarsmakten att bli bättre på att förbereda soldater innan de åker och att ta hand om dem när de kommer hem.

– Med den kunskap vi får från undersökningen och den från andra länder kan vi få en bättre utgångspunkt när vi sänder iväg dem, säger han.