Forskare måste sprida kunskaper

Sörmländska arkeologer måste bli bättre på att informera om resultaten av sitt arbete.
Länsantikvarie Agneta Åkerlund säger att det är speciellt viktigt när det gäller kunskapen om hur olika kulturer haft kontakt med varandra. Att människor långt tillbaka i historien har haft kontakt med andra kulturer är ingen nyhet i sig, men Agneta Åkerlund menar att arkeologerna måste bli tydligare på att visa exempel på det här så att människor på ett annat sätt får in det i sitt medvetande. Under två dagar har arkeologer verksamma i Sörmland och med specialinriktingen Stenålder och Bronsålder träffats i Nyköping för att belysa just exempel på utgrävningar i länet som visar att människor genom alla tider har haft kontakt med andra kulturer. I höst fortsätter seminarieserien, då med inrikting på järnålder, medeltid och historisk tid. Sen gäller det som är själva kärnan i det här projektet, att få ut kunskapen även till andra än specialisterna.