Filmateljén får vänta

Gotland får vänta till i höst med beslut om pengar till filmateljén i Fårösund och kongresshallen i Visby. Det säger Lena Thalin som är med i den omställningsgrupp som regeringen tillsatte för att hjälpa regioner där regementen lades ner.
Lena Thalin hoppas däremot att regeringen innan sommaren ska kunna klubba igenom två andra projekt. Det ena handlar om digitalt försöksområde och det andra är livsmedelsinstitutet.