P4 Morgon Uppland

Världens äldsta sedel finns i Uppsala

4:40 min

På 1600-talet bytte vi flera kilos tunga mynt mot sedlar i Sverige och i och med det blev just Sverige första land i världen med sedlar! Och en av dem, tryckt den 18 maj år 1666, finns på ett litet undanskymt museum i Uppsala, tillsammans med tusentals mynt och medaljer. Antikvarien Hendrik Mäkeler visar oss runt.