Norrbotten

Odell vill granska Tillväxtverket

Hela verksamheten på Tillväxtverket bör granskas efter skandalen med den vidlyftiga internrepresentationen, tycker Mats Odell, ordförande i riksdagens näringsutskott.

Dagens Industri skriver att Mats Odell vill veta hur det miljardstöd från EU som Tillväxtverket delar ut har fördelats.

– Det finns en redovisning men jag tror att man behöver fördjupa sig, säger han, och misstänker att det finns en osund kultur inom organisationen.