politik

Världsarvexperter ska stävja Unesco-lobbying

2:06 min

Unescos utnämningar av världsarv har blivit alltför politiserade och korrupta. Det anser en stor sammanslutning av icke-statliga organisationer som nu kommer att arbeta för att förändra världsarvsarbetet i riktning mot mindre lobbying och mer expertis. Alec Marr företräder organisationen Australian Rainforest Conservation Society.

Alec Marr kom nyligen hem från ett uppstartsmöte i St Petersburg, där organisationer från hela världen fanns representerade.

- Slutsatserna från mötet i St Petersburg är att representanter för ickestatliga organisationer måste finnas närvarande i Unescos världsarvsarbete, för att stävja den negativa utveckling som skett de senaste åren där experternas roll blivit mindre på bekostnad av politik och ekonomisk lobby.

- Nästa steg blir en stor sammankomst i Sydkorea i september. Därefter är den nya gruppen på banan och kan börja påverka aktivt, tror australiensaren Alec Marr.

World Heritage Watch, som gruppen kallar sig, ses från svenskt håll som ett mycket angeläget inintiativ. Mats Djurberg är generalsekreterare för svenska Unesco-rådet.

- När det gäller världsarvsarbetet har det varit oerhört framgångsrikt, med över 950 objekt uppe på världsarvslistan. Det vi har sett är en allt ökande politisering, och med politisering menar jag att länder lobbar för sina objekt oavsett vad expertorganens utlåtande är. De ser en stor prestige även om de inte är "färdiga" att tas upp på listan. Det innebär också att om vi ser sådana objekt på listan riskerar vi att undergräva det oerhört framgångsrika världsarvsarbetet som har varit sedan 1972, säger Mats Djurberg.

Per Shapiro
per.shapiro@sr.se