Vi i Femman - lag protesterar

De tävlande eleverna från Hejde skola protesterar nu mot ett par av frågorna i regionfinalen i Vi i Femman.
Det gäller frågan om antalet månvarv på ett år och vad Färöarnas huvudstad heter. Hejde svarade att månen går 12 varv på ett år - och fick fel. Det korrekta svaret uppgavs vara 13. Och Hejdes elever svarade att Köpenhamn skulle vara huvudstad för Färöarna, som de resonerade tillhör Danmark. De fick veta att de skulle ha svarat Torshamn. Jenny Dahlin & Anton Ullberger i Hejdelaget skriver till frågekonstruktören Ingemar Lönnbom att de förstår att det är svårt att hitta på frågor, men tycker att han kunde ha hittat på frågor utan dubbla svar! Hejde förlorade med EN poäng mot de tävlande från Kalmar och tycker nu att det i själva verket var Gotland som borde ha vunnit regionfinalen.