Inga merkostnader i upphandling

Hemliga svenska försvarsuppgifter läcktes förra året till en helikoptertillverkare - mitt under pågående upphandling. Trots det gick upphandlingen att slutföra utan merkostanader för Sverige. Det visar regeringens utredning av affären
Under våren 2001 kom det uppgifter om att en försvarsanställd i Sverige läckte hemliga uppgifter till en av helikoptertillverkarna som konkurrerade om ordern i den samnordiska helikopterupphandlingen - tillika den tillverkaren som i slutändan fick uppdraget. I en första bedömning av vilken skada som skett ansåg MUST att det svenska försvaret lidit stor skada - bland annat ekonomiskt. Försvarsminster Björn von Sydow har blivit anmäld till riksdagens konstitutionsutskott för att försvaret trots detta gjorde upp om helikoptrarna. Inför förhöret i Konstitutionsutskottet har rättschefen på försvarsdepartementet gjort en utredning av affären. Den visar att den första bedömnigen av skadorna som Sverige lidit var felaktig.