Svårt för funktionshindrade

Många arbetshandikappade har svårt att komma in på arbetsmarknaden på grund av arbetsgivarnas inställning. Det menar socialdemokratiska rikdsdagsledamoten Sonja Fransson från Holsjunga.
Nu har regeringen tillsatt en enmansutredning, och det är Sonja Fransson, som fått uppdraget att utreda hur personer med arbetshandikapp lättare ska få arbete. Om ett år ska utredningen vara klar.