Carl Bildt KU-anmäls av Miljöpartiet

1:54 min

Miljöpartiet KU-anmäler Carl Bildt efter det brev som han skickat till Kronofogdemyndigheten i Stockholm, gällande en fastighet på Lidingö, som ägs av den ryska staten och är föremål för en segdragen ekonomisk tvist.

Ett bråk om ett ryskägt hus på Lidingö i Stockholm har fått utrikesminister Carl Bildt att kontakta Kronofogdemyndigheten. I ett brev skriver han att en försäljning av fastigheten kan skada relationen mellan Ryssland och Sverige. Miljöpartiet vill att händelsen granskas och gör nu en KU-anmälan.

– Anledningen är att det är en hantering som ser väldigt märklig ut och väldigt mycket liknar ministerstyre, som vi inte ska ha i Sverige.  Ett enskilt ärende där utrikesdepartementet och Carl Bildt med upprepande brev ger påtryckande på Kronofogdemyndigheten om hur de ska handlägga ett enskilt ärende, säger Miljöpartiets språkrör Åsa Romson.

Tvisten om fastigheten har pågått under många år mellan en tysk affärsmän och den ryska staten. Och Kronofogden har fått i uppdrag att tvångssälja fastigheten för att driva in skulden. Men utrikesministern skriver i ett brev till myndigheten att "Sveriges relationer med ryska federationen skulle skadas" om fastigheten säljs.

Utrikesdepartemenet säger att formuleringarna är väl överväga och att det bara handlar om upplysningar men att myndigheten själv fattar sina beslut. Men Åsa Romson anser alltså att Carl Bildt försöker påverka myndighetens beslut.

– Det här brevet kan inte tolkar på något annat sätt än att det åtminstone i praktiken blir en påtryckning av hur Kronofogdemyndigheten ska handlägga ärenden och det uppfattas ju också av den tyska parten i det här fallet som en påtryckning som lägger sig på den ryska statens sida.

Grundlagsexperten Thomas Bull har svårt att säga om det rör sig om ministerstyre, men tycker det är märkligt att brevet från utrikesministern är det tredje i raden som skickats från utrikesdepartementet.

– Just genom att man återkommer i frågan flera gånger med i princip samma innehåll, så får man ju intrycket av att utrikesdepartementet och utrikesministern har en väldigt bestämd uppfattning som man vill att Kronofogdemyndigheten ska ta hänsyn till. Och det tangerar ju onekligen gränsen till ett sorts ministerstyre, man försöker påverka myndigheten, säger Thomas Bull.

Carl Bildt har valt att inte kommentera fallet.