Företagen trivs i Mark

Marks kommun finns med bland dom 20 kommuner i landet som har det bästa företagsklimatet.
Det är Mitthögskolan i Östersund, som tillsammans med ett konsultföretag, rankat kommunernas företagsklimat och drä hamnar Mark på en tionde plats. Företagsklimatet har räknats ut efter hur bra kommunerna lyckats med att få fram tillväxtföretag.