Lärarlegitimationen kan ge större löneskillnader

1:46 min

Utbildningsminister Jan Björklund tror att lärare i skolämnena naturvetenskap, matematik och teknik kommer att få högre löner än lärare i andra ämnen när de nya lärarlegitimationerna får fullt genomslag. Men Lärarnas Riksförbund anser att satsningen är för liten och för snäv.

I dag beslutade regeringen också om 150 miljoner kronor för att ytterligare stärka de här skolämnena.

– Resultaten har sjunkit inom matematik och naturvetenskap på ett sätt som saknar motsvarighet i andra ämnen. Till exempel i språk så upprätthålls förmågorna rätt väl. Det är i naturvetenskap, matematik och teknik som resultaten har sjunkit under tjugo års tid, det visar alla mätningar, och det är därför vi fokuserar utvecklingsinsatserna där, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Han vill se ett ökat intresse för ämnena naturvetenskap och teknik, och de 150 miljonerna regeringen beslutade om i dag är tänkta att utveckla skolundervisningen. Skolverket får uppdraget och pengarna ska räcka i fem år. Tidigare har så kallade meritpoäng införts för att öka intresset för högre matematik.

Jan Björklund vill också se fler lärare. Alltför många utexaminerade väljer i dag att gå till näringslivet, få lockas av läraryrket, säger han.

Men Jan Björklund tror att anställningsvillkoren för lärare i naturvetenskapliga ämnen kommer att bli bättre när lärarlegitimationen fått fullt genomslag. Från hösten 2013 ska lärare som tillsvidareanställs ha lärarlegitimation och från 2015 får endast legitimerade lärare sätta betyg.

– Det blir svårare att anställa obehöriga lärare i framtiden, så det kan mycket väl bli lönedrivande för de lärarkategorierna, säger Jan Björklund.

Hur stor är skillnaden i dag mellan till exempel en lärare i samhällskunskap och en lärare i matematik eller teknik?

– Generellt tror jag inte att det är någon stor skillnad. Men i och med att vi inför lärarlegitimation så kan det mycket väl komma att bli så att lärarkategorier som är svårrekryterade kommer att kunna höja sina lönelägen. Förr löste man det genom att anställa obehöriga men det går inte längre.

Men regeringens satsning räcker inte för att lyfta skolämnena naturvetenskap och teknik, anser ordförande för Lärarnas Riksförbund Metta Fjelkner.

– Det kommer att behövas mer i de ämnena och det kommer att behövas mer inom andra lärarkategorier också, säger hon.

Fjelkner tror också att det kan bli problematiskt om det är lärarens val av ämne, och inte kompetens, som bestämmer lönen.

– Ska en duktig samhällskunskapslärare ha lägre lön än en i teknik, bara för att den undervisar i samhällskunskap och inte i teknik, frågar hon sig.