۲۰ سال از قتل فریدون فرخزاد گذشت

10 min

۲۰ سال از قتل فریدون فرخزاد، هنرمندپرآوازه ی ایران گذشت. او درششم اوت ۱۹۹۲ توسط افرادی که عوامل جمهوری اسلامی معرفی شدند، درخانه مسکونی اش درآلمان کشته شد.
پژواک، پس از وقوع این قتل، با تهیه و پخش گزارش هایی همراه با گفتگو با افرادی ازجمله درآلمان که از ماجرا آگاهی داشتند، به صورت گسترده ای به آن پرداخت. پژواک پیش ازاین حادثه و هنگام سفر فریدون فرخزاد درسال ۱۹۹۱ به سوئد برای شرکت درجشنواره ی فیلم استکهلم که فیلم « من وین را دوست دارم» را نمایش می داد با او گفتگوکرد و گزارش هایی ازاین سفر و نمایش فیلم تهیه و پخش کرد. 

او دراین فیلم که توسط هوشنگ اللهیاری دراتریش ساخته شده بود، نقش یک ایرانی مذهبی را بازی می کرد که درسفری به وین، عاشق زنی اتریشی می شد و به دلیل اعتقادات، ماجراهای گاه خنده داری را از سرمی گذراند. این فیلم درجشنواره استکهلم با استقبال زیادی هم ازسوی سوئدی ها و هم ایرانی ها روبروشد. او هنگام معرفی فیلم دریکی از سالن های نمایش گفت که می خواهد به زیباترین زبانی که وجوددارد صحبت کند و آن زبان فارسی ست.  


میرزا آقا عسکری، مانی شاعر و نویسنده ی ازجمله کتاب خنیاگر درخون که درباره فریدون فرخزاد نوشته است، همزمان باشانزدهمین سال قتل او به دعوت بنیاد فرهنگ ایران و انجمن زرتشتیان استکهلم، برای اجرای دو سخنرانی پیرامون زندگی و مرگ فریدون فرخزاد به استکهلم سفرکرد. در رابطه باانگیزه ی نوشتن کتاب خنیاگر در خون، با وی گفتگویی داشتیم که در آن ازجمله از کناره گیری خود از هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران درتبعید در اعتراض به حذف نام فریدون فرخزاد دراطلاعیه ی کانون درارتباط با سرکوب اهل قلم گفت.درمراسم یادبود فریدون فرخزاد، ترانه ای نیز توسط فرانک، خواننده ساکن استکهلم اجراشد که براساس یکی از ترانه های معروف فریدون فرخزاد و با شعر تازه ای از میرزا آقا عسکری، مانی تنظیم شده بود. این ترانه هنگام گذاشتن سنگ جدیدی برمزار فریدون فرخزاد درآلمان در روز ۷ مارس ۲۰۰۹ نیزتوسط فرانک اجراشد. بااونیز دراین رابطه گفتگویی داشتیم.