Jordbruk

Ilska på Arlas krismöte

1:22 min

Den senaste tiden har varit hård för Sveriges mjölkbönder, ökade foderpriser och sänkt ersättning för mjölken har lett till ett pressat ekonomiskt läge. Idag höll mejerijätten Arla ett möte i Jönköping för att informera och lugna sina medlemsbönder.

En av de som var med på mötet var Karl-Olov Holmström - skogs- och lantbruksansvarig på Swedbank Sjuhärad men också med ett förflutet som mjölkbonde i Od.
Karl-Olov säger att mötet framförallt handlade om information.

– Det var en redovisning av hur världsmarknadsläget ser ut i allmänhet, och hur Arlas affärsområde påverkas av det.

Stämmningen på mötet var stundtals hetsk, något Karl-Olov tror beror på det trängda läge många bönder befinner sig i.

– De frågeställningar som riktades till Arlas koncernledning präglades av ilska och frustration över att det är så fruktansvärt tufft hemma på gården.

Böndernas problem beror till stor del på att de får en så låg ersättning per liter för den mjölk de levererar.

– Kunde Arla ge något svar på varför de inte kan betala ut en mer skälig ersättning?

– De körde det klassiska argumentet att Arla i sin tur ska sälja vidare de förädlade mjölkprodukter de producerar, och där är det till stor del våra stora livsmedelskedjor som sätter priserna. Sedan finns det även ett överskott på mjölk globalt sett.

Den lösning som presenterades på mötet i Jönköping var att bönderna ska få en tidigare utbetalning av koncernresultatet i februari nästa år. Men enligt Karl-Olov Holmström är det inte skyndsamt nog.

– Många bönder är förtvivlade och behöver pengarna nu, det är ju nu de ska betala fakturor, räntor och amorteringar.