Liberal blir Pensionärpartist

Ingeborg Oleni, före detta folkpartist och kommunpolitiker i Halmstad, toppar pensionärspartiet SPI:s lista inför valet till landstingsfullmäktige. Hon bytte parti eftersom hon anser att SPI är det enda partiet som ser till de äldres bästa och inte degraderar äldre politiker till positioner i skymundan.
Landstingslistan toppas av sju kvinnor, alla har jobbat inom vården. Enligt SPI har kvinnor lättare för att jobba med de mjuka frågor som utmärker landstingspolitiken. Man hoppas fördubbla antal mandat i landstingsfullmäktige, från dagens fyra till åtta.