Tomatplanta angripen

Hej - ni som kan så mycket!
När jag kom ut i växthuset idag fick jag syn på den här tomatplantan. Rådfrågade de skrifter jag hade och kom fram till misstänkt "svamp" av något slag (rötterna ser helt OK ut) och att plantorna ev. kunde repa sig. Men jag tog det osäkra för det säkra .... plantan såg OK ut igår och i morse, men på eftermiddagen "mycket ledsen" ut - alla blad hängde. Det är en "Totem".
Vad gör jag? Jag har haft tomater i växthuset i över 20 år och aldrig sett det här. Jag bytte ut all jord i höstas och jag har i år en veritabel djungel där inne - så här höga och kraftiga har de aldrig varit förut.
Jättetacksam för ett svar.
Hälsningar Inger i Matfors

Hej Inger

Din tomatplanta har med stor sannolikhet angripits av en svampsjukdom som kallas bomullsmögel och som orsakas av svampen Sclerotinia sclerotiorum. Denna svamp kan angripa ett flertal köksväxter, t.ex. gurka, tomat, kålväxter, morötter, squash och ärter, men även prydnadsväxter, t.ex. solros, dahlia, höstaster, stokros och tagetes. Svampen angriper växtens stjälkar vid basen och då uppstår först insjunkna partier som senare blir vitaktiga. Inuti stjälkarna bildas svampens svarta vilkroppar (sklerotier). Den del av plantan som är ovan angreppsstället vissnar och dör.

Sjukdomen gynnas av hög luftfuktighet. Det har nog blivit lite för frodigt i växthuset i år.

Det var helt rätt av dig Inger att agera så snabbt. I och med att du tog bort plantan på ett tidigt stadium så bör det inte finnas någon smitta kvar på platsen där tomatplantan var placerad. Är man osäker skall man gräva bort så mycket som möjligt av den jord som kommit i kontakt med den sjuka plantan.

Växter som är angripna av bomullsmögel skall ej läggas på en öppen växtkompost. Det går däremot bra att lägga materialet i en väl fungerande varmkompost där temperaturen är lägst 55°C i minst en vecka.

Maj-Lis Pettersson