Tingsrätten avslog skadestånd

Gotlands kommun behöver inte betala något skadestånd till den kvinna som för drygt sex år sedan fick sina barn omhändertagna av de sociala myndigheterna. Det beslutade Gotlands tingsrätt idag. Istället måste kvinnan nu betala drygt en halv miljon kronor i ersättning till kommunen för dess rättegångskostnader.