Landstingssamarbete utrett

Samarbetet mellan Landstinget Sörmland och Akademiska sjukhuset i Uppsala fungerar bra. Det anser landstinget efter en utvärdering.
I ett års tid har svårt sjuka patienter skickats till Akademiska för olika typer av specialistvård. Tidigare skickades svårt sjuka patienter till bland annat Örebro och Huddinge för specialistvård, men nu ska de i första hand skickas till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Problem som dykt upp under det första året har i stort handlat om avståndet mellan de sörmländska lasaretten och Uppsala. Det blir en bit för patienten att åka och ibland är det också svårt för de sörmländska läkarna att få tag på sina kollegor i Uppsala. Men både Akademiska sjukhuset och Landstinget Sörmland är i stort nöjda med samarbetet.