Återvinning

Econova Biotech AB har fått tillstånd av länsstyrelsen att bygga en kretsloppsanpassad återvinningsanläggning.
Den ska ligga strax söder om Utansjö bruk i Härnösands kommun och ska i första hand återvinna restprodukter från skogsindustrin. Industrierna i området beräknas kunna minska sina kostnader med drygt 60 miljoner kronor per år tack vare anläggningen.