Enström vägrar kalla Saudiarabien diktatur

2:26 min

Försvarsminister Karin Enström vill inte kalla Saudiarabien för en diktatur. Något som ifrågasätts av människorättsorganisationen Civil Rights Defenders.

Saudiarabien köper försvarsmateriel av Sverige, bland annat har vi exporterat roboten Bill.

Som helt nybliven försvarsminister fick Karin Enström kritik för att hon inte ville säga att Saudiarabien är en diktatur. Nu har fyra månader gått och hon väjer fortfarande för ordet.

Hon säger sig inte vilja dela in länder på det sättet.

– Vi gör inte listor på länder, men man kan väl helt klart säga att det inte är en demokrati.

Kan du se det som en diktatur?

– Vi gör ju inte listor, och i det här fallet när det handlar om hur man ska bedöma ett land utifrån om man ska exportera krigsmateriel eller inte, så görs ju det på grundval av ett antal bedömningskriterier.

Men som försvarsminister, och om man bortser från vapenexport, ser du Saudiarabien som en diktatur?

– Alltså, vi gör ju inte den indelningen av länder men det är ju en mycket auktoritär regim.

Men du kan inte säga att det är en diktatur?

– Om du vill att jag ska göra den indelningen bland olika länder, så gör vi ju inte den typen av listor. Men vi gör ju faktiskt en granskning av hur olika länder respekterar de mänskliga rättigheterna. Det är helt klart att Saudiarabien står för grova övergrepp när det gäller mänskliga rättigheter, man har inte heller allmänna val och den typen av styre.

I år hamnar Saudiarabien återigen på organisationen Freedom House "Worst of the Worst"-lista över stater som bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Robert Hårdh, chef för människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, är kritisk.

– Jag tycker det är märkligt, det tyder på någon form av rädsla för att gå för långt i bedömningen av landet. Men i fråga om Saudiarabien är det faktiskt inte fråga om något gränsfall, det är så tydligt en diktatur som det kan bli.

Vad kan det finnas för anledning för försvarsministern att inte använda ordet diktatur?

– Det skulle vara att man gör det svårare för sig själv att gå vidare i andra syften som kan vara rent affärsmässiga, som vapenexport. Det blir svårare om man tar en så stark benämning som diktatur är i sin mun.