Krav på stopp för majs till etanolproduktion

1:20 min

Chefen för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO kräver att USA slutar använda sin majs till etanolproduktion. Detta för att minska de snabbt stigande globala livsmedelspriserna och avvärja en hotande matkris.

Jeremy Martin är forskare på den vetenskapligt grundade miljöorganisation Union of Concerned Scientists. Han håller med FAO om att USA bör minska på produktionen av majsetanol.

- Jag tror vi måste röra oss bort från att förlita oss på en enda gröda för det mesta av våra biobränslen till mer miljövänliga andra generationens drivmedel som inte görs av mat, säger  

FAO:s generalsekreterare Jose Graziano Da Silva uppmanar USA i en debattartikel i Financial Times att tillfälligt ändra reglerna som gör att runt 40 procent av majsskörden nu går till etanolproduktion. USA står för hälften av världens majsexport och skörden är rekordliten i år på efter den svåra torkan. Världspriserna på majs har stigit med 23 procent under senaste månaden och matpriserna totalt med 6 procent.

FAO-chefen hävdar att om amerikansk majs bara går till mat och foder skulle livsmedelspriserna inte stiga lika snabbt och minska risken för att en liknande matkris inträffar som den 2008 med kravaller i flera länder och han får medhåll av Kina, Indien och Frankrike bland annat.

Amerikanska boskapsuppfödare har också krävt stopp för majsetanolen så att de kan få billigare foder till sina djur och flera guvernörer och senatorer vill nu tvinga fram ett etanolstopp av president Barack Obama.

Men USAs jordbruksminister Tom Vilsack svarar att majsetanolen håller oljeimporten och amerikanska bränslepriser nere eftersom bensinen på mackarna blandas med 10 procent etanol. Att stoppa produktionen skulle enligt Vilsack skada utvecklingen av andra generationens biodrivmedel  och en branch som ger många jobb.