Segerström frångick LAS

Lagen om anställningsskydd har nästan helt satts ur spel när företaget Segerström & Svensson i Tenhult förhandlat klart om vårens uppsägningar med facket. För 22 av de 34 kollektivanställda som får gå, har man gjort undantag från regeln om sist in först ut.