Miljonsatsning på renovering av kyrkor

1:54 min

Nästa år delar Svenska Kyrkan ut en större summa till renovering av kyrkorna än någon gång tidigare. Tanken är att det ska få fart på uppfräschningen av byggnaderna

– Vi vill ju att alla kyrkor ska användas och ska de användas ska de vara i gott skick, säger Henrik Lindblad som är kulturarvssamordnare på Svenska Kyrkan.

Nästa år har kyrkostyrelsen bestämt sig för att satsa 140 miljoner mer än vanligt på kyrkoantikvarisk ersättning. Det är pengar som till största delen går till att renovera kyrkobyggnader.

Med en totalsumma på 600 miljoner är det ett rekordstort belopp. De extra pengarna kommer från att man de senaste åren inte utnyttjat alla pengar som avsatts, men nu finns det rum för det.

– Vi hade väldigt många och bra ansökningar till nästa år och vi uppmanade församlingarna att söka extra mycket pengar för vi hade tänkt fördela mer.

Av de 600 miljoner som delas ut nästa år hamnar störst summa i Lunds stift som får lägga nästan hundra miljoner kronor på renoveringar. Pengarna kommer från ett bidrag som Svenska kyrkan får av staten för att bevara gamla kyrkomiljöer.

Många av dem anses ha ett stort kulturhistoriskt värde, säger Henrik Lindblad.

– Alla som är bosatta här i landet kan sägas vara delägare i kyrkorna. Det är en del av det nationella kulturarvet som tillhör alla. Det är väldigt stora värden de bär på, inte bara kyrkliga värden utan också hela den svenska historien återspeglas i kyrkorna.

Bidragen är viktiga för att kunna hålla de gamla byggnaderna i skick, enligt Henrik Lindblad. Annars tror han att många församlingar skulle ha svårt att ha råd när allt färre är svenskar är medlemmar i samfundet.

– Medlemsintäkterna minskar i många församling. Så att det måste vi vara observanta på så att kyrkorna inte blir i sämre skick i framtiden.

Han menar att kyrkan även är viktigt för att hålla landsbygden levande när mycket annat stänger.

– Det är ju ofta en stor tillgång i glesbygden. Kanske är det det enda öppna rummet som finns kvar när lanthandel och bensinmack är nedlagt. Det är ett offentligt rum som alla har rätt att vistas i och det är ju också ganska så unikt.