"Ungas kompetens används inte"

En fjärdedel av unga mellan 15 och 24 år är inte fullt sysselsatta i arbete eller studier, enligt en kartläggning som SCB gjort åt Svenskt näringsliv.

Var femte högskolestudent har inte jobb ett år efter examen och var tredje ungdom uppger att de har ett arbete där de inte kan använda sin utbildning eller kompetens fullt ut.

Debatten borde därför handla om hur unga bäst bygger erfarenhet de kan ha nytta av i framtiden, skriver Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt näringsliv på DN Debatt.