Östergötland

Allt fler skaffar egen damm

1:26 min

Allt fler lantbrukare anlägger dammar eller så kallade viltvatten på sina marker. Bara i Östergötland ansökte ett 20-tal markägare om att få anlägga dammar under förra året. 

– När man ser en sådan här pöl och hur vackert det kan bli, så tänker man att har vi någonstans där vi kan göra så. Och detta tycker vi passar för det har varit så fuktigt och svårkört här att vi inte haft någon nytta av det, säger Ronny Karlsson i småländska Forserum, som nu bygger en damm på sin gård.

I Östergötland har antalet ansökningar om att få bygga en damm nästan tredubblats på tio år, från 7 2001 till 20 i fjol. 

Syftet med våtmarkerna är att locka till sig vilda djur och framförallt fåglar förstås, men det kan också ligga andra skäl bakom, säger Leif Thörne på länsstyrelsen i Jönköping. ´

– Man har ett intresse för att återskapa miljöer som gått förlorade men även ser man att många jordbruksmarker är svårbrukade och därmed svåra att nyttja.