UD manar till försiktighet i Vitryssland

1:10 min

Svenskar som befinner sig i Vitryssland uppmanas vara försiktiga med anledning av den diplomatiska konflikten. Enligt UD har hot riktats mot svenskar i landet.

– Normalt brukar Vitryssland ses som ett tryggt resmål, men med anledning av det som har hänt den senaste tiden, där bland annat den svenska ambassadören utvisats, så finns det anledning att som svensk vara extra vaksam och iaktta försiktighet när man reser i landet. Svenska ambassaden har mottagit hot riktat mot svenskar i allmänhet, säger Catarina Axelsson på UD:s pressjour.

Catarina Axelsson vill inte säga hur hoten är formulerade. Men med anledning av hoten och hur den pågående diplomatiska konflikten har eskalerat den senaste tiden, har situationen för svenskar i landet nu kommit att ändrats, säger hon.

I Vitryssland finns det i dag ett tiotal svenska medborgare bosatta och varje år utfärdas cirka 3 500 besöksvisum från Sverige.

UD har inga rapporter om att svenskar råkat illa ut i Vitryssland, men som svensk i landet bör man vara försiktig med att skylta att man är från Sverige.

– Till exempel uppmanas svenskar som är i landet att undvika exponering av svenska igenkänningstecken på kläder och liknande, säger Catarina Axelsson.