Malmöpoliser frisläppta

De fem malmöpoliser som i tisdags anhölls misstänkta för bland annat grovt tjänstefel släpptes idag på fri fot, efter ovanligt långa häktningsförhandlingar.
En av poliserna släpptes på fri fot eftersom domaren inte ansåg att det förelåg sannolika skäl till att polisen utfört brottet, anstiftan och stämpling till grovt narkotikabrott. Efter det drog åklagaren tillbaka häktningsyrkandena för dom övriga fyra och alla släpptes på fri fot.