Utrensning av militärer i Egypten

2:22 min

I Egypten har president Muhammad Mursi genomfört sin största maktdemonstration sedan han tillträdde. I går tillkännagavs stora förändringar i försvarsapparaten. Bland annat har försvarsministern som styrt det mäktiga militärrådet beordrats att pensionera sig.

En maktdemonstration som visar att det är den folkligt valda presidenten som nu styr Egypten, inte samlingen generaler i militärrådet. Hur ska annars president Mursis ommöblering inom militären och beslutet att pensinera det mäktiga militärrådets överhuvud tolkas.

76-årige Hussein Tantawi får inte fortsätta som försvarsminister, han pensioneras med omedelbar verkan men kommer att användas som presidentens rådgivare heter det. Också den militäre stabschefen blir rådgivare efter att han tvingas sluta i vad som måste ses som en rensning av den gamla Mubarakerans kvarvarande rester i maktapparaten.

Också befälhavarna för flottan, luftförsvaret och flygvapnet tvingas sluta även om två av dem sparkas snett uppåt i hierarkin och får ansvarsfulla uppgifter. Mursi har också utsett en vicepresident, men det blev varken en kvinna eller kristen som Mursi lovat, det blev istället domaren Mahmoud Mekki, och kritiken från bloggvärlden lät inte vänta på sig.

”Så Mekki har genomgått en stor förändring och blivit både kvinna och kristen”, skrev en bloggare. Men faktum är att Mekki var förgrundsfigur för ett oberoende rättsväsende under Mubarak.

Och inte nog med ommöbleringarna, presidenten har också ogiltigförklarat det dekret som militärrådet införde i mitten av juni och som gav militären omfattande makt. Bland annat makten att förklara krig och makten att utse alla militära befattningshavare.

Militären som hela tiden fanns i bakgrunden som en maktfaktor under Mubakareran, och med direkt makt efter Mubaraks fall, kan ha underskattat Mursis handlingskraft. Men kanske för att inte tappa ansiktet säger militärrådet att alla förändringar skett efter konsultationer och i samförstånd.

Men tillfället för Mursi är väl valt, för efter attacken mot Egyptiska gränssoldater för drygt en vecka sedan då militären inledningsvis stod handfallen, är förtroendet för militärmakten lågt. Få lär ställa sig på militärens sida i det maktspel på hög nivå som nu sker i Egypten.