Kyrkoherdetjänst utannonseras

Den omdiskuterade kyrkoherdetjänsten på Hammarö kommer förmodligen att annonseras ut på nytt.
En majoritet av ledamöterna i domkapitlet anser att Hammarö församling brutit mot jämställdhetslagen då man beslutat anställa Jan-Evert Petersson som ny kyrkoherde. Ett beslut som överklagades till domkapitlet som håller med om att församlingen gjort sig skyldig till könsdiskriminering, genom att förbigå Margareta Brandby-Cöster vid tillsättningen av ny kyrkoherde. Domkapitlets beslut kan överklagas til Svenska kyrkans Överklagandenämnd.