Dioxin i lax och öring

Lax och öring från bland annat Luleälven har dioxinhalter som överstiger EU:s nya gränsvärde som ska gälla från första juli. Det visar de senaste proven från Livsmedelsverket.
Ett antal av de laxar och öringar som Livsmedelsverket analyserat ligger över gränsen, men det gäller inte alla fiskar. Arne Andersson som är inspektör på Livsmedelsverket säger att det kan vara slumpen. Fiskarna från Luleälven kanske var äldre än de andra och därför kan de ha haft högre dioxinhalter. För svenskt vidkommande innebär proverna inga förändringar. De kostråd som gäller sedan tidigare, fortsätter att gälla.