Poliser försattes på fri fot

De fem brottsmisstänkta narkotikapoliserna i Malmö försattes på fredagen - med omedelbar verkan - på fri fot.
En av poliserna släpptes eftersom domaren inte ansåg att det förelåg SANNOLIKA skäl till misstanke att polisen utfört brottet - anstiftan och stämpling till grovt narkotikabrott. Efter det drog åklagaren tillbaka häktningsyrkandena för de övriga fyra och alla släpptes på fri fot. Polisernas försvarare, advokat Per E Samuelsson säger till Ekot att det är en stor seger för de misstänkta narkotikaspanarna.