nyhet

Det estetiska problemet

2:49 min

Det estetiska programmet har blivit Sveriges tredje mest populära gymnasieprogram sedann regeringens senaste gymnasiereform. Samtidigt så har de andra programmen ingen obligatorisk estetisk verksamhet längre. Vår reporter Andreas Landmark berättar om det estetiska problemet.

Del 1: Den estetiska framgången.

På Nacka Gymnasium går bildläraren Anna Edkvist-Sullin igenom sina fotokurselevers slutarbeten, det är sista lektionen och de flesta väntar på att springa ut i solen som studenter. De som sitter här har det här som extrakurs och är några av de sista gymnasieleverna i Sverige att ha obligatoriska estetämnen på schemat.

Sen den senaste gymnasiereformen måste gymnasieelever välja estetkurser inom sitt individuella val om de vill läsa estetiska ämnen över huvud taget. Frågan är om elever kommer välja bild och form eller drama över kanske tyska eller extra matte?

– Och då väljer de kanske mer för att det är skoj. Det är väl litegrand en känga åt de estetiska ämnena, säger Elisabeth Gejrot, rektor vid Nacka gymnasium som menar att det finns en risk att elever inte ser nyttan i de estetiska ämnena.

Hon understryker att de inte vet hur många som valt bort estetämnen ännu, men att de spänt väntar på siffrorna. För det verkar faktiskt som om det blir färre frivilliga esteter, Helena Ling vid fackförbundet Lärarnas Riksförbund säger till Kulturnytt att de redan fått signaler om varsel av estetlärare inför hösten på grund av färre frivilliga elever.

Det finns också en annan konsekvens av att estetämnen bara är valbara: elever på yrkesprogram har en bra anledning att inte gå extra estetkurser.

Om jag till exempel går ett högskoleförberedande program, som samhällsvetenskapligt, så kan jag välja till estetiska extrakurser som individuellt val och fortfarande ha högskolebehörighet då jag får det automatiskt i mitt program.

Men om jag däremot går ett yrkesprogram, som fordonstekniskt, så måste jag välja till vissa baskurser i mitt individuella val för att få högskolebehörighet.

Det betyder alltså, att om jag går ett yrkesprogram, kan jag inte gå estetkurser under min gymnasietid, om jag vill få behörighet till högskola direkt efter min examen. Betyder det här att bara elever som går estetiska ämnen? Självklart inte, men det tvingar ungdomar att välja tidigare, vilket rektorn Elisabeth Gejrot menar inte behöver vara något dåligt.

– Vi har en föreställning om att man ska ha alla möjligheter öppna hela tiden, och det kanske man inte kan. Och då måste du också från samhällets sida värdera yrkeskunskap lika högt som om du väljer att gå den akademiska vägen, säger hon.