Enström backar om Saudiarabiens statsskick

1:32 min

Försvarsminister Karin Enström backar nu från sitt uttalande om hur styret i Saudiarabien ska definieras. Efter att vid två intervjutillfällen inte ha velat svara på frågan om Saudiarabien är en diktatur eller inte, anser hon nu att landet ska beskrivas som en diktatur.

Efter en dag full av kraftiga reaktioner från flera håll mot försvarsminister Karin Enström kom hon med ett skriftligt uttalande till TT.

Hon hade tidigare betonat att Saudiarabien har en auktoritär regim, men inte velat säga att det är en diktatur. Men i det skriftliga uttalandet till TT uttrycker hon sig nu annorlunda. Hon skriver bland annat:

”Regeringen delar inte in världens länder i demokratier eller diktaturer, men om det endast är möjligt att beskriva Saudiarabien som antingen demokrati eller diktatur så bör Saudiarabien beskrivas som en diktatur.”

Under dagen har hon inte bara kritiserats från oppositionen och Amnesty utan också från de egna allianspartierna. 

Folkpartiledaren och vice statsminister Jan Björklund betonade att Saudiarabien är en av världens värsta diktaturer.

Demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) har inte varit tillgänglig för en intervju i dag, utan har istället hänvisat till sin ersättare, ledamoten i utrikesutskottet Fredrik Malm.

– Det är viktigt att vi i Sverige är klara med att de regimer som slår ihjäl sin egen befolkning och som inte ens låter kvinnor köra bil, sådana regimer ska man inte legitimera genom att säga att de egentligen inte är så farliga vilket blir innebörden när man uttrycker sig så här, säger Fredrik Malm (FP).